Hållbart Matsystem

Hållbart Matsystem

Vetenskaplig livsmedelspolitik

Hållbart Matsystem kräver att regeringarna i Norden tar sitt ansvar och hörsammar Nordiska ministerrådets vetenskapliga rekommendationer att bland annat införa en köttskatt, en sockerskatt och subventionera frukt och grönt för att ta avgörande steg mot en hållbar och hälsosam matkonsumtion.

Regeringarna i Norden bör hörsamma Nordiska ministerrådets vetenskapliga rekommendationer.

Nordiska ministerrådets rekommenderade livsmedelspolitik

Nordiska ministerrådet presenterade i mars 2024 en banbrytande rapport som understryker det akuta behovet av kraftfulla politiska åtgärder för att främja hållbara och hälsosamma matvanor i Norden. Rapporten, ”Policy tools for sustainable and healthy eating – Enabling a food transition in the Nordic countries”, lägger fram en rad evidensbaserade rekommendationer som ska stödja en övergång till mer hållbara matsystem.

Nyckelförslag för en hållbar matframtid:

  • Ekonomiska styrmedel som katalysatorer: Inför en köttskatt för att minska konsumtionen av animaliska produkter. Implementera en punktskatt på sockersötade drycker för att främja hälsosammare val. Subventionera frukt och grönsaker för att göra dessa mer tillgängliga och attraktiva.
  • Offentlig sektor som pådrivare: Utnyttja offentliga måltider som ett verktyg för att påverka konsumentbeteende i en positiv riktning. Anpassa offentliga måltider till de senaste Nordiska näringsrekommendationerna (NNR2023).
  • Gemensam nordisk märkning: Utveckla en nordisk klimatmärkning för livsmedel, inspirerad av framgångsrika initiativ som Nyckelhålsmärkningen.
  • Reglering av marknadsföring: Etablera gemensamma nordiska riktlinjer för att begränsa marknadsföring av ohälsosamma livsmedel, särskilt mot barn och unga.
  • Helhetssyn för maximal effekt: Rapporten betonar vikten av att implementera flera åtgärder samtidigt för att uppnå synergistiska effekter. Forskning visar att ekonomiska styrmedel som skatter och subventioner har en betydande inverkan på konsumentbeteende. Genom ett koordinerat nordiskt samarbete kan man dessutom öka allmänhetens acceptans för dessa åtgärder.

Det är nu avgörande att regeringarna i de nordiska länderna tar dessa rekommendationer på största allvar för att möjliggöra en smidig övergång till mer hållbara och hälsosamma matsystem. Genom att agera beslutsamt kan man uppnå betydande förbättringar av folkhälsan och samtidigt minska livsmedelssektorns klimatpåverkan.

För att säkerställa att dessa åtgärder får optimal effekt rekommenderas ytterligare forskning. Detta bör inkludera utvärderingar av policyverktygens effektivitet i olika nordiska sammanhang samt undersökningar kring hur implementeringen kan optimeras.

Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, framför i en debattartikel i DN att matens roll i klimat- och folkhälsoarbetet inte får negligeras. Hon uppmanar de nordiska regeringarna att ta ministerrådets rekommendationer på allvar. Frågan är av yttersta vikt för både miljön och folkhälsan, där otaliga liv står på spel: https://www.dn.se/debatt/hela-norden-borde-infora-skatter-pa-kott-och-socker/


KÄLLOR

Nordisk ministerrådets rapport visar vägen mot framtidens hållbara och hälsosamma matvanor
https://www.norden.org/sv/news/sockerskatt-subventioner-eller-markningar-ny-rapport-visar-vagen-mot-nya-matvanor

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen