Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Sluta ge vår mat till djuren

Publicerad i flera dagstidningar.  

FN:s studie Global Report on Food Crises 2023 visar att antalet akut hungriga människor ökade med 33,7 procent till 258 miljoner förra året. Det är en chockerande siffra som kräver att vi ställer om vårt livsmedelssystem. Kommunpolitikerna i Stockholm borde därför sluta köpa in animalier till offentlig måltidsverksamhet.

Idag går en betydande andel av våra grödor omvägen via djur, vilket resulterar i att värdefulla kalorier och näringsämnen går förlorade istället för att direkt gagna människor.

Genom att odla grödor för mänsklig konsumtion kan vi försörja ytterligare fyra miljarder människor och möta deras näringsbehov på ett mer effektivt sätt. Det visar rapporten “Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare”.

Animalisk matproduktion är en betydande orsak till klimatförändringar och detta förvärrar världshungern. Till exempel kan klimatrelaterade torkor i Afrika bli allt mer akuta.

Sluta ge vår mat till djuren liten
FN:s studie Global Report on Food Crises 2023 visar att antalet akut hungriga människor ökade med 33,7 procent till 258 miljoner förra året.

I Sverige konsumerar djurindustrin stora mängder importerat kraftfoder, inklusive soja från Amazonas, vilket bidrar till avskogningen och förlusten av biologisk mångfald. Denna problematik är särskilt allvarlig då regnskogen binder mycket koldioxid och skyddar oss mot klimatförändringar.

Idag får det animaliska jordbruket stora subventioner, vilket göder försäljningen av miljöskadliga produkter som kött, mjölk och ägg. Vi måste ta bort dessa subventioner och istället satsa på ett växtbaserat jordbruk för att lösa hungersnöden. Att föda djur med mat som vi själva kan äta är moraliskt fel när det råder hungersnöd i världen. Därför är det av högsta vikt att kommunpolitikerna i Stockholm slutar köpa in animalier.

Erik Liljenberg, Jonas Norberg och Linda Lindström


KÄLLOR

Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare
“Of particular interest are the uses of crops as animal feed and as biofuel feedstocks. Currently, 36% of the calories produced by the world’s crops are being used for animal feed, and only 12% of those feed calories ultimately contribute to the human diet (as meat and other animal products).”
“We find that, given the current mix of crop uses, growing food exclusively for direct human consumption could, in principle, increase available food calories by as much as 70%, which could feed an additional 4 billion people (more than the projected 2–3 billion people arriving through population growth).”
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015

Global Report on Food Crises 2023
“Nearly 258 million people in 58 countries/territories were in Crisis or worse acute food insecurity (IPC/CH Phase 3 or above, or equivalent) in 2022 – up from 193 million”
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-brief-EN.pdf

Rulla till toppen