Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Etik

Djur är unika individer med egna rättigheter

Djur ska behandlas med värdighet och respekt. Genom att avstå från animalier stöder vi en värld där djur inte ses som produkter utan som individer med egna rättigheter och som existerar för sin egen skull.

Etisk djurrätt handlar om att vara medveten om konsekvenserna av våra val och sträva efter en framtid där djur varken dödas eller utnyttjas av människor.

Kor, grisar, hönor och fiskar samt alla andra djur inom djurindustrin, är inte objekt – de är offer. De har inte gett sitt samtycke till att dödas och utsättas för lidande. Att utföra dessa handlingar är alltid moraliskt fel då vi alltid ser från offrets perspektiv och inte förövarens.

Djur ska behandlas med värdighet och respekt.

Djur vill inte dödas eller utsättas för lidande

Djur vill inte leva under fruktansvärda förhållanden, transporteras till slakthuset och dödas. De strävar efter att leva och må bra, precis som vi människor strävar efter det. Djur är levande varelser med egna behov och känslor. Att ignorera detta faktum leder till en ovillkorlig överträdelse av deras rättigheter. Människor behöver inget från djur för att överleva. Vi behöver varken konsumera djur för att upprätthålla vår hälsa eller använda dem för vårt välbefinnande eller nöje.

Vi kan alla göra skillnad

”Mitt personliga val” är inte giltigt ur ett etiskt perspektiv så länge det finns ett offer inblandat. Att göra ett ”personligt val” kan innebära att välja färgen på ens strumpor eller tröja, men om detta val påverkar någon annan starkt negativt, utgör det alltid ett övergrepp. 

Att tro att endast människor kan uppleva starka och komplexa känslor samt ha avancerad intelligens är varken logiskt eller konsekvent. Många djur kan förvärva och tillämpa kunskap, är självmedvetna problemlösare, har minnen, planerar för framtiden, känner igen ansikten och har sociala strukturer samt kommunikationsförmåga. De besitter unika personligheter och kan uppleva rädsla, glädje, kärlek och nyfikenhet. De känner smärta genom nervreceptorer och nervsystem, undviker smärta och minns den.

Etisk djurrätt handlar inte om djurskydd. Det handlar om att erkänna djurens rätt att leva fritt i naturen utan att människor tar deras liv eller utsätter dem för lidande.

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen