Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Virus och pandemier

Djurfabrikernas överdrivna trångboddhet har nått extremnivåer. Djuren befinner sig i en miljö där de tvingas dela utrymme och där deras avföring och urin ackumuleras, vilket skapar en idealisk grogrund för snabb spridning och mutation av virus. Aldrig tidigare har världens djurfabriker varit så fullbelagda med djur som de är idag.

– Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, i en artikel i tidningen Anlib.

En EU-studie som offentliggjordes 2021 avslöjar att omkring 75 procent av alla nyligen upptäckta mänskliga patogener under de senaste tre decennierna har sitt ursprung i djur. Vissa av dessa sjukdomar, som HIV, har ursprung som zoonoser men genomgår senare mutationer och blir stammar som endast påverkar människor. Andra zoonotiska sjukdomar, exempelvis ebolavirus och salmonella, kan utlösa återkommande sjukdomsutbrott. Dessutom har vissa, som det nya coronaviruset som orsakar COVID-19, potential att utlösa globala pandemier.

vir
Djurindustrin grogrund för snabb spridning och mutation av virus.

Zoonoser, infektionssjukdomar som kan överföras från ryggradsdjur till människor, utgör en betydande risk för folkhälsan, samhället och ekonomin. Genom att övergå till en växtbaserad kost minskar antalet djur inom djurindustrin, vilket i sin tur minskar risken för zoonotiska sjukdomar, såsom exempelvis fågel- och svininfluensa.KÄLLOR

”Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre”
https://anlib.se/nyheter/inrikes/professor-vart-kottatande-orsakar-pandemier/

”75% of new human pathogens detected over the past three decades had originated in nonhuman animals”
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695456/IPOL_STU(2021)695456_EN.pdf

WHO skriver om zoonoser
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen