Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

C40 Good Food Cities Declaration

C40 Good Food Cities Declaration är en deklaration som antagits av 16 städer från hela världen: Barcelona, Copenhagen, Guadalajara, Lima, London, Los Angeles, Milan, Montréal, New York City, Oslo, Paris, Quezon City, Seoul, Stockholm, Tokyo och Toronto.

Deklarationen syftar till att främja en mer växtbaserad, hållbar och rättvis livsmedelsproduktion och konsumtion i städer. Läs mer om den här.

Den nuvarande globala livsmedelssystemet är ur balans. Miljontals människor runt om i världen har otillräcklig tillgång till mat, medan många andra konsumerar alltför mycket. Detta leder till både hunger och övervikt.

Mjölkprodukter och ultraprocessade livsmedel är förknippade med många kroniska sjukdomar. Dessa livsmedel är ofta höga i fett, socker och salt. Kroniska sjukdomar är sjukdomar som utvecklas över tid och kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

C40 Good Food Cities Declaration är en deklaration som antagits av 16 städer från hela världen.

Mat är en av de största drivkrafterna bakom global miljöförändring. Det bidrar till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, vattenanvändning, störningar i de globala kväve- och fosforkretsloppen och förändringar i marksystemet.

Forskning visar att om inga betydande förändringar görs kommer växthusgasutsläpp från livsmedelssektorn att öka med 38 procent fram till 2050. Världen befinner sig i en klimatkris, vilket leder till torka, översvämningar och ökenspridning. Detta minskar vår förmåga att försörja alla på planeten.

År 2017 stod utsläppen som är förknippade med matkonsumtion i C40-städer för uppskattningsvis 13 procent av städernas totala växthusgasutsläpp. Konsumtion av animaliska livsmedel representerade ungefär 75 procent av dessa matutsläpp. De flesta av världens livsmedel konsumeras i städer (förväntas 80% av all mat konsumeras där fram till 2050). Matosäkerhet, undernäring, undernäring hos barn och brist på mikronäringsämnen är allt mer urbana problem, precis som ökande fetma.

Städer ska implementera följande åtgärder till 2030

  • Anpassa livsmedelsförsörjningen till den The Planetary Health Diet, helst från ekologiskt jordbruk.
  • Stödja en generell ökning av konsumtionen av hälsosamma växtbaserade livsmedel i våra städer genom att fasa ut ohållbara, ohälsosamma dieter.
  • Minska matsvinnet med 50 procent jämfört med 2015.
  • Arbeta med invånare, företag, offentliga institutioner och andra organisationer för att utveckla en gemensam strategi för att implementera dessa åtgärder och uppnå dessa mål på ett inkluderande och rättvist sätt, och införliva denna strategi i klimatplanen.
  • Varje stad ska utveckla och dela en handlingsplan, inklusive baslinjevärden och miljömässiga, hälsomässiga, sociala och ekonomiska samhällsfördelar och regelbundet rapportera om det.

Läs mer om vad städerna ska göra här: https://www.c40.org/accelerators/good-food-cities/

”C40 Good Food Cities Declaration” bygger på en rad vetenskapliga rapporter, framföralltKÄLLOR

C40 Good Food Cities Declaration
https://www.c40.org/wp-content/uploads/2022/02/C40-Good-Food-Cities-Declaration_Public-progress-report_Feb-2022.pdf

The Planetary Health Diet
https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet

The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health
https://eatforum.org/eat-lancet-commission

C40 Cities, Achieving a planetary health diet for all
https://www.c40.org/accelerators/good-food-cities

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen