Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Grisar

Grisar i Sverige utsätts för extrem grymhet och lidande. Enligt svensk lagstiftning får tio grisar hållas på en yta av nio kvadratmeter tills de når en vikt över hundra kilo. Detta medför att varje gris tvingas leva trångt med mindre än en kvadratmeter att röra sig på. Dessutom blir de utsatta för stress och smärta på grund av den trånga miljön.

Här kan du se hur de lever: https://djurfabriken.se/grisfabriken

De lever hela sina liv instängda i grisfabriker. Där tvingas de tillbringa sina dagar i en mycket karg miljö på hårda betonggolv som är täckta av avföring och urin. Ju större grisarna blir, desto mer trångt blir det.

Miljön för grisarna är otroligt enformig och torftig, vilket leder till allvarlig understimulering, stress och frustration. Det är inte ovanligt att grisar angriper varandra genom att bita i svansar och öron som ett resultat av psykisk ohälsa.

Grisar liten
Grisar i Sverige utsätts för extrem grymhet och lidande.

Detta är fullkomligt oacceptabelt. Grisar är känsliga och intelligenta varelser som förtjänar att behandlas med respekt. De bör få leva som fria vildsvin i naturen, där de kan uttrycka sina naturliga beteenden och njuta av ett liv utan onödigt lidande och trångboddhet.

Grisarna lever endast till de är sex månader gamla, trots att de har potential att leva mellan 15 och 20 år. För många av dem blir resan till slakteriet den första och enda gången de får känna frisk utomhusluft.

På slakteriet transporteras de ner i en gaskammare fylld med koldioxid genom ett hisschakt. De är placerade i trånga burar i grupper om cirka tre grisar. Lidandet och den överväldigande dödsångesten är svåra att föreställa sig – du kan se mer i videon ovan. Koldioxidgas används för att bedöva dem. 

När de har förlorat medvetandet hängs de fortfarande levande upp i bakbenen, och deras halsartär skärs av för att blodet ska rinna ut. Om avblodningen inte sker tillräckligt snabbt kan grisen återfå medvetandet, vilket ytterligare ökar det plågsamma och skrämmande ögonblicket innan deras liv avslutas.

Sönderavlade grisar inom djurindustrin härstammar från vildsvin

Vildsvin är en inhemsk art i Sverige med en lång historia. De är stora och kraftfulla djur som är sociala och intelligenta. De är en viktig del av det svenska ekosystemet..

Vildsvin kom till Sverige efter den senaste istiden men i slutet av 1700-talet utrotades de tyvärr av människor. Som tur var rymde i slutet av 1990-talet ett antal vildsvin från en hägn. De är de individerna som dagens vildsvin i Sverige kommer ifrån. Idag finns det cirka 300 000 vildsvin i Sverige.

Vildsvin kommunicerar med varandra genom en rad olika signaler, inklusive kroppsspråk, läten och luktmarkeringar. Genom att använda kroppsspråk kan de tydligt visa sin status i gruppen och etablera kommunikation med andra medlemmar. Dessutom använder de kroppsspråk för att varna för faror och informera resten av gruppen om potentiella hot.

Vildsvin är en inhemsk art i Sverige med en lång historia.

Läten spelar också en viktig roll i deras kommunikation. Vildsvinen kan använda olika ljud för att signalera olika saker, såsom att kalla på hjälp, varna för fara eller etablera närhet till varandra.

Luktmarkeringar är en ytterligare mekanism som vildsvin använder för att kommunicera. Genom att lämna doftsignaturer på olika platser kan de identifiera sig för varandra och markera revir. Denna kombination av kommunikationsmetoder bidrar till att skapa en effektiv och anpassningsbar kommunikationsstruktur inom vildsvinsgrupper.

Denna form av kommunikation är en vital del av vildsvinens sociala struktur och överlevnad. De är inte bara skickliga på att signalera faror och behov, utan visar även upp en imponerande lojalitet inom sina familjegrupper. Suggor tar hand om sina kultingar i upp till ett år, och under den tiden hjälper de varandra att skydda ungarna från rovdjur. Denna samarbetsanda sträcker sig även till de vuxna galtarna, som visar lojalitet mot sina grupper och bidrar till att skydda dem. Denna lojalitet och samarbetsvilja är centrala element i vildsvinens sociala struktur och överlevnad.KÄLLOR

“Standard är att tio grisar delar på en box på nio kvadratmeter. Vid sex månaders ålder, när de väger runt hundra kilo och egentligen är i början av sina liv, skickas de till slakt.”
https://djurrattsalliansen.se/ett-liv-som-gris/om-grisindustrin/

Boxar för växande grisar 10-130 kg
Totalarea, m² = 0,17 + (vikt i kg)/ 130
https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/grisar/matt-i-stall-och-byggnader

”Under en lång tid var vildsvinet i princip utrotat i Sverige men i slutet av 1900-talet rymde ett antal djur från hägn. Nu finns cirka 300 000 vildsvin i det fria.”
https://skansen.se/se-och-gora/djurpark/djuren/vildsvin

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vildsvin

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen