Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Bråttom att implementera nya växtbaserade kostråden i Sverige

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

Nu måste måltidsverksamheterna i Sverige snabbt uppdatera sina menyer. Sveriges nya växtbaserade kostmål, framtagna av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, har potential att rädda tusentals liv och förbättra miljön.

Sveriges matvanor utgör en stor utmaning för folkhälsan. Lidandet är enormt. Den ohållbara konsumtionen ökar risken för allvarliga sjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. För att vända denna negativa trend beträffande välfärdssjukdomar har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, på uppdrag av regeringen, tagit fram nationella mål och insatsområden. Dessa syftar till att stödja arbetet för en mer hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion hos myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet.

Bråttom att implementera nya växtbaserade kostråden i Sverige
Det är bråttom att implementera de nya växtbaserade kostråden i Sverige.

Varje år beräknas ohälsosamma matvanor kosta Sverige enorma summor. Den största kostnaden är fetma, som beräknas kosta samhället 125 miljarder kronor årligen enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Hjärt-kärlsjukdomar orsakar kostnader på 60,2 miljarder kronor årligen, och ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor enligt Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.

Sammantaget utgör lidandet för människor och de ekonomiska kostnaderna en betydande börda för samhället. Det är därför viktigt att satsa på förebyggande åtgärder för att främja hälsosamma matvanor. Mat står dessutom för 20 procent av de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen, och animalier som kött och mejeriprodukter utgör det stora problemet.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten slår bland annat fast följande konsumtionsmål till år 2035:

  • Baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär ska öka med 50 procent.
  • Fullkorn ska öka med 100 procent.
  • Kött ska minska med 30 procent.

För att nå dessa helt nödvändiga mål krävs en kraftfull insats från alla måltidsverksamheter i Filipstad. Dessutom bör det serveras växtbaserad mat som standard på kommunala event. Malmö är en förebild som redan idag serverar veganska eller vegetariska rätter på konferenser.

Genom att agera snabbt och ansvarsfullt kan måltidsverksamheterna i Filipstad förbättra folkhälsan och bidra till en mer hållbar framtid. Missa inte denna möjlighet – implementera de nya växtbaserade kostråden redan i vår.

Linda Lindström och Jonas Norberg, Hållbart Matsystem


KÄLLOR

Nationella mål för Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten föreslås
Bara den årliga samhällskostnaden för fetma beräknas år 2023 till 125 miljarder kronor.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/februari/nationella-mal-foreslas-for-en-halsosam-och-hallbar-livsmedelskonsumtion/

Kostnaden för hjärt-kärlsjukdomar i Sverige
https://www.hjart-lungfonden.se/forskning/forskningseffekter/

Vegetarisk och vegansk mat i Malmö
https://www.sydsvenskan.se/2023-02-06/kott-ar-bannlyst-alla-malmo-stads-konferenser-blir-vegetariska

 

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen