Hållbart Matsystem

Hållbart Matsystem

EU:s framtida matpolitik

Hållbart Matsystem kräver att regeringen tar sitt ansvar och hörsammar EU-kommissionens vetenskapliga rådgivare och inför köttskatt och sockerskatt samt subventionerar frukt och grönt för att ta avgörande steg mot en hållbar och hälsosam matkonsumtion.

EU-kommissionens vetenskapliga rådgivares matpolitik

Rapporten ”Towards Sustainable Food Consumption”, publicerades i juni 2023 och har tagits fram av EU-kommissionens vetenskapliga rådgivare (Group of Chief Scientific Advisors). Den kommer att ha stor betydelse för EU:s framtida jordbruks- och livsmedelspolitik. Den är särskilt betydelsefull i relation till EU:s gröna giv (European Green Deal), då den ger konkreta rekommendationer för hur man kan uppnå ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem – ett centralt mål i den gröna given.

Rapporten bidrar direkt till implementeringen av ”Från jord till bord”-strategin, som är en hörnsten i EU:s gröna giv. Den erbjuder vetenskapligt underbyggda förslag på hur man kan överkomma hinder som förhindrar konsumenter från att anta mer hållbara och hälsosamma kostvanor. Dessa rekommendationer kommer att vara avgörande för att EU ska kunna uppnå sina ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål inom livsmedelssektorn, som är en central del av den gröna omställningen.

Rapporten rekommenderar skatter på rött och processat kött samt på produkter med höga halter av ohälsosamma fetter, salt och socker.

Nyckelförslag för en hållbar matframtid i EU

Ekonomiska styrmedel som katalysatorer:

  • Inför en köttskatt för att minska konsumtionen av animaliska produkter. Rapporten föreslår att införa tillräckligt höga skatter på rött och processat kött samt produkter med höga halter av ohälsosamma fetter, salt och socker.
  • Subventionera frukt och grönsaker för att göra dessa mer tillgängliga och attraktiva. Rapporten rekommenderar att göra hälsosamma och hållbara alternativ mer lättillgängliga och prisvärda genom subventioner och/eller sänkt moms.
  • Implementera en punktskatt på sockersötade drycker för att främja hälsosammare val. Rapporten nämner att detta är en ”lågt hängande frukt” som kan ha positiva effekter.

Offentlig sektor, affärer och restauranger som pådrivare:

  • Rapporten betonar vikten av att använda offentliga måltider som ett verktyg för att påverka konsumentbeteende i positiv riktning. Den föreslår att medlemsländerna bör överväga att kräva att stora och medelstora livsmedelsbutiker, skolor och andra anläggningar som erbjuder mat ska erbjuda hälsosamma och hållbara produkter och placera dem på ett attraktivt sätt.

Märkning och nationella kostråd:

  • Rapporten rekommenderar att utveckla märkning för livsmedel som inkluderar både hälso- och hållbarhetsaspekter. Den föreslår en EU-omfattande ram för ”god praxis” vid uppdatering av nationella kostråd för att koppla samman hälsa och hållbarhet.

Reglering av marknadsföring:

  • Rapporten rekommenderar att begränsa reklam för livsmedel och drycker vars frekventa konsumtion är ohälsosam och ohållbar. Särskilt bör reklam för ohälsosam mat riktad till barn förbjudas i alla medier.

Sammanfattningsvis ger rapporten en rad genomgripande rekommendationer som syftar till att förändra livsmedelssystemet och konsumentbeteenden för att främja mer hållbara och hälsosamma kostvanor inom EU.


KÄLLOR

Towards Sustainable Food Consumption
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f582c41-1565-11ee-806b-01aa75ed71a1

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen