Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

En ideell plattform som samlar och sprider kunskap om fördelarna med växtbaserad mat. 

Vi har inga vinstintressen utan drivs av en stark vetskap om att växtbaserad kost är avgörande för en hållbar framtid.

Vi följer utvecklingen inom området för hållbara matsystem och informerar om politiska åtgärder och framväxande teknologier som kan bidra till en omställning till ett mer hållbart matsystem.

Vårt mål är att stödja en övergång till hållbara och växtbaserade matsystem av flera skäl.

Klimat & miljö

Ett växtbaserat matsystem kräver betydligt mindre mark, vatten och energi än animalieproduktion.

Detta motverkar klimatförändringarna och miljöförstörelsen samt återställer den biologiska mångfalden.

Matförsörjning

Ett hållbart matsystem bidrar till att öka livsmedelssäkerheten och minska världshungern i världen.

Det kan också skapa många nya arbeten och bidra till ekonomisk tillväxt.

 

Hälsa

Växtbaserad kost är rik på fibrer, vitaminer och mineraler. 

Den bidrar till att förebygga en rad vanliga folksjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2.

Läs våra senaste publicerade artiklar här

Rulla till toppen