Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Biologisk mångfald - insekter

Insekternas utdöende är en ytterst alarmerande trend som hotar livet på vårt klot. Många insektsarter är akut utrotningshotade, bland annat på grund av att deras livsmiljöer trängs undan av enorma foderodlingar till djurindustrin, klimatförändringar och ett allt intensivare jordbruk.

Tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och foderproduktion, enligt Greenpeace. Detta leder till enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt ökar den globala köttkonsumtionen mycket snabbt.

Antalet flygande insekter har minskat dramatiskt i Tyskland, indikerar tung tysk studie. Ett standardiserat protokoll användes för att mäta total insektsbiomassa  i 63 naturskyddsområden i Tyskland under 27 år (96 unika plats-år-kombinationer). Resultaten visade en säsongsbetonad minskning med 76 procent. Det är sannolikt att minskningen av flygande insekter i övriga Europa är liknande.

Insekternas utdöende är en ytterst alarmerande trend som hotar livet på vårt klot.

Enligt en färsk studie “Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide”, publicerad i Nature, är tillståndet för världens insekter oerhört allvarligt. Studien visar ett tydligt samband mellan uttdöende av insekter, historisk klimatuppvärmning och intensiv jordbruksanvändning, under de senaste 20 åren. Studien visar att på platser där dessa effekter är särskilt stora har förekomsten av insekter minskat med 50 procent, medan antalet arter har minskat med 27 procent. Forskare analyserade data från  6000 platser och studerade 18000 insektsarter, inklusive fjärilar, nattfjärilar, sländor, gräshoppor och bin.KÄLLOR

Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04644-x

Parts of the world are heading toward an insect apocalypse, study suggests
https://edition.cnn.com/2022/04/20/world/insect-collapse-climate-change-scn/index.html

”Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/skog/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog/

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809&fbclid=IwAR3mbb1ljIoKdymslr26rk6APfkw8UB2VT08rZF9eShp6a2WiNiJVGqIsCo

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen