Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Övergödning och försurning

Övergödning och försurning är två allvarliga miljöproblemen som orsakas av jordbruket. Dessa problem kan ha betydande konsekvenser för vattenkvaliteten, biologisk mångfald och mänsklig hälsa.

Växtbaserat jordbruk

Ett mycket kraftfullt sätt att minska övergödning och försurning av haven är att gå över till ett växtbaserat jordbruk med små utsläpp av gödningsämnena kväve och fosfor. Det innebär att odla grödor, som proteinrika baljväxter, spannmål och oljeväxter för mänsklig konsumtion, istället för att producera kött, mjölk och ägg.

Ett växtbaserat jordbruk har flera fördelar för haven och de marina resurserna. Det kräver mindre mark, vatten och energi än animaliskt jordbruk.

Animalier orsakar övergödning och försurning.

Övergödning

Övergödning är ett problem som uppstår när för mycket näring, främst kväve och fosfor, läcker ut till vattendrag och hav. Detta leder till en okontrollerad tillväxt av alger och andra växter som förbrukar enorma mängder syre. Syrebristen dödar livet på havets botten och i djupvattnet. Allt liv som behöver syre för att överleva tvingas flytta eller dö. Jordbruket står idag för den största delen av övergödningen av Östersjön.

Hela Östersjön har allvarliga problem med övergödning. Ett område i Östersjön som är cirka 1,5 gånger så stort som hela Danmark är helt eller delvis drabbat av syrebrist. Huvudorsaken är djurindustrin då 23 miljoner grisar, 16 miljoner kor och 244 miljoner kycklingar i avrinningsområdet årligen avger 2 miljoner ton kväve och 0,4 miljoner ton fosfor i form av djurgödsel. Detta kan jämföras med 85 miljoner människor som lever i samma område och vars avföring och urin innehåller 0,5 miljoner ton kväve och 0,1 miljoner ton fosfor per år. 

Försurning

Försurning innebär att havets pH-värde sjunker, vilket skadar koraller, musslor, fiskar och andra djur och växter. Animaliskt jordbruk har en hög klimatpåverkan, eftersom lantbruksdjuren släpper ut metan, dikväveoxid och koldioxid vilket bidrar till den globala uppvärmningen, som i sin tur orsakar försurning av haven. Luftföroreningar från utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, samt användning av gödsel i jordbruket är faktorer som ökar försurningen.KÄLLOR

”Jordbruket står idag för den största delen av övergödningen av Östersjön”
”Ett område i Östersjön som är cirka 1,5 gånger så stort som hela Danmark är helt eller delvis drabbat av syrebrist”
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/overgodning-och-algblomning/#vad-ar-overgodning

23 miljoner grisar, 16 miljoner kor och 244 miljoner kycklingar i avrinningsområdet  årligen avger 2 miljoner ton kväve och 0,4 miljoner ton fosfor i form av djurgödsel. Detta kan jämföras med 85 miljoner människor som lever i samma område och vars avföring och urin innehåller 0,5 miljoner ton kväve och 0,1 miljoner ton fosfor per år”
https://www.su.se/polopoly_fs/1.406959.1539855114!/menu/standard/file/FSconsumptionSVEwebb.pdf

Rulla till toppen