Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Matförsörjning

Enligt FN:s rapport Global Report on Food Crises ökade antalet akut hungriga människor förra året med 33,7 procent, från 197 till 258 miljoner. Denna dramatiska ökning utgör ett betydande hot mot framtiden och kräver omedelbara åtgärder.

Växtbaserad kost är en effektiv motåtgärd mot hunger, då produktionen av animalier är en extremt resursintensiv process som kräver betydande mängder mark, vatten och foder. Denna process driver upp livsmedelspriserna och skapar därmed en utmaning för fattiga människor att få tillgång till näringsrik mat.

En forskningsstudie från University of Minnesota lyfter fram att hela 36 procent av världens grödor används som djurfoder, medan endast 12 procent av dessa kalorier bidrar till människors kost. Genom att istället odla grödor för direkt mänsklig konsumtion har potentialen att öka tillgängliga kalorier med upp till 70 procent, vilket i sin tur skulle kunna föda ytterligare fyra miljarder människor. Det är en strategi som inte bara kan minska hungern utan också bidra till en mer hållbar och effektiv användning av våra resurser.

Växtbaserad kost är en effektiv motåtgärd mot hunger, då produktionen av animalier är en extremt resursintensiv process som kräver betydande mängder mark, vatten och foder.


KÄLLOR

“Nearly 258 million people in 58 countries/territories were in Crisis or worse acute food insecurity (IPC/CH Phase 3 or above, or equivalent) in 2022 – up from 193 million”
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-brief-EN.pdf

“Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/3155/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog/

“Of particular interest are the uses of crops as animal feed and as biofuel feedstocks. Currently, 36% of the calories produced by the world’s crops are being used for animal feed, and only 12% of those feed calories ultimately contribute to the human diet (as meat and other animal products).”
“We find that, given the current mix of crop uses, growing food exclusively for direct human consumption could, in principle, increase available food calories by as much as 70%, which could feed an additional 4 billion people (more than the projected 2–3 billion people arriving through population growth).”
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen