Hållbart Matsystem

Hållbart Matsystem

Forskning ignoreras: Sveriges livsmedelspolitiska råd utan vetenskaplig expertis

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

Nyligen avslöjade Dagens ETC och Supermiljöbloggen kopplingar mellan oljeindustrin och politiker. Tyvärr är det inte bara energipolitiken som riskerar att styras av särintressen, utan även livsmedelspolitiken. Landsbygdsminister Peter Kullgren har valt att låta kött- och sockerlobbyn dominera Livsmedelspolitiska rådet, en grupp som har stor inverkan på utformningen av Sveriges nya livsmedelsstrategi. Detta är ett allvarligt hot mot både folkhälsan och miljön.

Livsmedelspolitiska rådet, som är fyllt av chefer från företag som HK Scan, Kronfågel, Arla, Spendrups, Coca Cola och Cloetta, saknar helt vetenskaplig expertis. Det är inte bara orimligt, det är absurt. Det enda som saknas i detta ”drömlag” är representanter från tobaksbolagen. Har landsbygdsministern helt enkelt glömt bort dem?

Livsmedelspolitiska rådet, som är fyllt av chefer från företag som HK Scan, Kronfågel, Arla, Spendrups, Coca Cola och Cloetta, saknar helt vetenskaplig expertis.

Sveriges nya kostmål, framtagna av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, har som mål att öka konsumtionen av grönsaker, baljväxter, rotfrukter, frukt och bär med 50 procent till 2035 samtidigt som konsumtionen av fullkorn ska fördubblas och köttkonsumtionen minskas med 30 procent. Dessa mål har potential att rädda tusentals liv varje år och göra stor skillnad för miljön.

Vår nuvarande kost, med högt intag av kött och socker, är ohållbar och ökar risken för fetma, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Enligt myndigheterna kan cirka 14 000 dödsfall per år kopplas till vår kost, vilket motsvarar 15 procent av alla dödsfall i Sverige. Den årliga kostnaden för fetma beräknas till 125 miljarder kronor. Dessutom står matkonsumtionen för 20 procent av de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

Livsmedelsstrategin syftar till att säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Den ska ta hänsyn till klimatförändringar, biologisk mångfald, krisberedskap och resurseffektivitet. Men enligt Rise klimatdatabas släpper svenskt nötkött ut 70 gånger mer växthusgaser än bönor. Växtbaserad mat är generellt mycket mer resurseffektiv än animalisk. När det gäller biologisk mångfald utgör vilda däggdjur bara några få procent av biomassan från världens däggdjur. Och i händelse av krig har vi inte råd att äta animalier, utan måste satsa på resurseffektiv växtbaserad mat.

Det är oacceptabelt att regeringen låter särintressen styra svensk livsmedelspolitik. Det enda rimliga för folkhälsan och miljön är att lyssna på Nordiska ministerrådet som i våras rekommenderade de nordiska länderna att införa en skatt på kött och socker samt subventionera frukt och grönt, så att det blir billigare att äta hälsosamt och miljövänligt.

Linda Lindström och Jonas Norberg, ideella tankesmedjan Hållbart Matsystem


KÄLLA

Så köpte oljejätten Exxon inflytande över Moderaternas miljöpolitik
https://supermiljobloggen.se/nyheter/sa-kopte-oljejatten-exxon-inflytande-over-moderaternas-miljopolitik/

Enligt RISE klimatdatabas orsakar svenskt nötkött ungefär 70 gånger mer växthusgaser än bönor
https://www.ri.se/sites/default/files/2024-01/RISE%20%C3%96ppna%20listan%202.2%202023.pdf

Livsmedelsstrategin 2.0
https://www.regeringen.se/artiklar/2024/03/livsmedelsstrategin-2.0-tema-for-forsta-motet-med-livsmedelspolitiska-radet

Nationella kostråd
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/februari/nationella-mal-foreslas-for-en-halsosam-och-hallbar-livsmedelskonsumtion/

Studien ”The global biomass of wild mammals” publicerad i februari 2023 visar att vilda däggdjur bara utgör 6 procent av alla däggdjur
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204892120

Nordiska ministerrådet: inför kött- och sockerskatt
https://www.dn.se/debatt/hela-norden-borde-infora-skatter-pa-kott-och-socker/

 

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen