Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kosten har stor betydelse för risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.  Världens två ledande expertorganisationer vad gäller hjärt-kärlsjukdomar, ger ut kostråd. De organisationerna är:

  • American Heart Association (AHA)
  • European Society of Cardiology (ESC)

AHA förespråkar en huvudsakligen växtbaserad kost. Läs deras kostråd här.

ESC rekommenderar i sina kostråd att vi ska äta mer av växter och mindre mättat fett som finns rikligt i animalisk mat. Vidare rekommenderar ESC att vi ska fokusera på fullkorn, grönsaker och frukt samt minska intaget av kött, särskilt det som är processat.

Praktisk Medicin skriver här om prevention vid hjärtkärlsjukdom: ”Mer växtbaserad kost”, ”Minimera intag av kött, speciellt processat” och ”Cirka 90 % av alla hjärtinfarkter kan förebyggas”.

Kosten har stor betydelse för risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. 


KÄLLOR

The American Heart Association Diet and Lifestyle Recommendations
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/aha-diet-and-lifestyle-recommendations

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease
”Greater adherence to a Mediterranean diet is associated with a 10% reduction in CV incidence or mortality and an 8% reduction in all-cause mortality. Following a Mediterranean diet enriched with nuts over a 5-year period, compared with a control diet, lowered the risk of ASCVD by 28% and by 31% with a diet enriched with extra-virgin olive oil. Also, a shift from a more animal-based to a plant-based food pattern may reduce ASCVD.”
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713

Mer växtbaserad kost” ”Minimera intag av kött, speciellt processat” och ”Cirka 90 % av alla hjärtinfarkter kan förebyggas”
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/prevention-vid-hjartkarlsjukdom-riskfaktorer

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen