Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Landsbygdsministern blundar för köttskattens fördelar

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

I veckan presenterade Nordiska ministerrådet ett välgrundat förslag om en nordisk köttskatt och subventioner för frukt och grönt. Förslaget, baserat på solid vetenskap, syftar till att stärka folkhälsan och bekämpa klimatkrisen. Det kan årligen rädda många liv i Stenungsund men möter motstånd från landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgrens argument mot köttskatt är svaga och utan verklighetsförankring. Han saknar mandat att bestämma om skatter, men tar sig ändå rätten att säga nej till en köttskatt.

Nordiska ministerrådet har presenterat ett välgrundat förslag om en nordisk köttskatt och subventioner för frukt och grönt.

Landsbygdsministerns oro för att en köttskatt skulle leda till ökad import av kött från andra delar av världen är obefogad. Konsumtionsskatten kommer att gälla allt kött, oavsett ursprung. Därför kommer konsumenterna att välja mer grönt och mindre kött, oavsett varifrån det kommer.

Ministerns uttalande om att det inte finns någon anledning att skämmas för att äta kött producerat i Sverige och Norden är verkligen skamligt. Att som landsbygdsminister blunda för köttproduktionens negativa effekter på folkhälsan och miljön är synnerligen oansvarigt.

Forskning visar att en tredjedel av växthusgasutsläppen globalt kommer från livsmedelssektorn, och att köttkonsumtionen är en betydande del av problemet. Samtidigt dör alltför många människor i förtid av köttrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kullgren påstår också att ingen tjänar på en köttskatt. Men Cancerfonden välkomnar förslaget om en köttskatt som leder till minskat lidande för de sjukdomsdrabbade och förbättrad folkhälsa generellt. Det skulle också ge stora vinster för klimatet och bidra till en betydligt mer hållbar livsmedelsproduktion, vilket alla tjänar på.

Det är viktigt att riksdagen, regeringen, statsministern och finansministern väljer att lyssna på Nordiska ministerrådet istället för på Kullgrens okunniga argument. Det är dags att ta ansvar för folkhälsan och miljön. En nordisk köttskatt och subventioner för frukt och grönt är ett viktigt steg i rätt riktning.

Linda Lindström och Jonas Norberg, Hållbart Matsystem


KÄLLOR

Nordiska ministerrådet: Hela Norden borde införa skatter på kött och socker
“Det är egentligen överraskande att klimatarbetet i våra länder inte har större fokus på livsmedelssystemen, de står trots allt för mer än en tredjedel av de globala utsläppen”
https://www.dn.se/debatt/hela-norden-borde-infora-skatter-pa-kott-och-socker/

Peter Kullgren: Det blir ingen svensk köttskatt
“Men Kullgren tror att en köttskatt skulle leda till att vi i stället importerar mer kött från andra delar av världen”
“I en svensk och nordisk kontext finns ingen anledning att skämmas för att man äter kött som är producerat här”
https://www.expressen.se/ekonomi/konsument/peter-kullgren-det-blir-ingen-svensk-kottskatt/

Ministern om förslaget på köttskatt: ”Ingen tjänar på det”
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-om-forslaget-pa-kottskatt-ingen-tjanar-pa-det

Cancerfonden välkomnar förslaget om köttskatt
https://www.tv4.se/artikel/3pN2eY0wAx8J3rOWAJg7XU/cancerfonden-13-cancerformer-kopplas-till-levnadsvanor-och-oevervikt

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen