Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Antibiotikaresistens

Djurindustrin orsakar antibiotikaresistens

Runt 75 procent av världens antibiotika används inom djurindustrin. Detta är ett stort problem, eftersom antibiotikaresistens är ett av de främsta globala hoten mot folkhälsa och utveckling. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bidrar antibiotikaresistens till cirka 5 miljoner dödsfall årligen.

Djurindustrin använder antibiotika inte bara för att behandla sjukdomar hos djur utan också för att främja tillväxt och förebygga sjukdomar i trånga uppfödningsmiljöer. Denna överanvändning av antibiotika i djurindustrin är en allvarlig orsak till ökad antibiotikaresistens.

När antibiotika används frekvent och i stora mängder utvecklar bakterier resistens mot dessa läkemedel. Det innebär att de inte längre påverkas av antibiotika, vilket skapar en situation där vanliga infektioner kan bli svårbehandlade och i vissa fall dödliga. Dessutom kan resistenta bakterier överföras från djur till människor, vilket skapar en allvarlig risk för människors hälsa

Djurhållning orsakar antibiotikaresistens
Runt 75 procent av världens antibiotika används inom djurindustrin.

Alarmerande trend: Antibiotikaanvändningen inom jordbruket förväntas öka

En nyligen publicerad studie från 2023 avslöjar en bekymmersam tendens, där den globala användningen av antibiotika inom jordbruket förväntas öka med 8 procent fram till 2030, baserat på aktuella trender. Denna alarmerande utveckling föranleder djup oro eftersom den indikerar en försämring av problemet med antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens har en direkt påverkan på hälsan och resulterar i minst 25 000 dödsfall årligen inom EU. Om den pågående trenden kvarstår kommer risken för dödsfall till följd av infektioner att överstiga antalet dödsfall till följd av cancer idag redan år 2050.

Djurindustrin orsakar antibiotikaresistens. Det är därför enormt viktigt att vidta åtgärder för att vända denna skadliga trend och förhindra en framtida hälsokris genom att avveckla djurindustrin.KÄLLOR

75 procent av antibiotikan till djur
https://www.worldanimalprotection.se/antibiotikaresistens#

”Antimicrobial resistance (AMR) is one of the top global public health and development threats. It is estimated that bacterial AMR was directly responsible for 1.27 million global deaths in 2019 and contributed to 4.95 million deaths”
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

Global trends in antimicrobial use in food-producing animals: 2020 to 2030
”Globally, antimicrobial usage was estimated at 99,502 tonnes (95% CI 68,535–198,052) in 2020 and is projected, based on current trends, to increase by 8.0% to 107,472 tonnes (95% CI: 75,927–202,661) by 2030.”
https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371%2Fjournal.pgph.0001305&fbclid

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen