Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Politiska förslag

I Sverige finns det en stor potential att öka produktionen av växtbaserade livsmedel för att möta den växande efterfrågan och bidra till en betydligt mer hållbar livsmedelsproduktion. 

Vi vill att riksdagen, regeringen och EU vidtar följande åtgärder:

Ekonomiska styrmedel

 • Inför en köttskatt för att belöna mer hållbara kostval.
 • Sänker momsen på baljväxter för att göra dem mer prisvärda.
 • Halvera EU:s jordbruksbudget genom at att bort köttsubventionerna som idag utgör 82 procent av den.

Stimulera växtbaserad produktion

 
 • Sätter mål om kraftigt ökad produktion av baljväxter för humankonsumtion.
 • Utvecklar en handlingsplan för växtbaserad livsmedelsproduktion i Sverige.
 • Hjälp bönder ekonomiskt att ställa om till växtbaserad matproduktion.
 • Öka ersättningen till bönder som odlar baljväxter för humankonsumtion.
 • Ökar finansiering av hållbar och näringsrik växtförädling.

Information och utbildning

 

 • Inför en folkbildningskampanj om fördelarna med växtbaserad kost. Skolan, företag, myndigheter och föreningar bör inkluderas i kampanjen.
 • Inför obligatorisk märkning av växthusgasutsläpp på livsmedelsprodukter.

Begränsning av köttkonsumtion

 

 • Förbjud reklam för kött, mjölkprodukter, ägg och andra animalier.
 • Förbjud animalier i biodrivmedel.
Rulla till toppen