Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Klimatneutralt jordbruk

Hållbart Matsystem uppmanar regeringen att hörsamma Klimatpolitiska rådet och snarast vidta nödvändiga åtgärder för att förverkliga framtidens klimatneutrala jordbruk.

84 procent av växthusgasutsläppen från EU:s matproduktion kommer från animalieproduktion

En ny studie publicerad i Nature ”Over 80% of the European Union’s Common Agricultural Policy supports emissions-intensive animal products” avslöjar att 82 procent av EU:s jordbruksstöd, som totalt utgör nästan en tredjedel av hela budgeten, används till att subventionera produktion av kött, mejeriprodukter och ägg. Dessa produkter orsakar i sin tur en svindlande 84 procent av de växthusgasutsläpp som kopplas till EU:s matproduktion.

Klimatpolitiska rådets rapport 2024 slår fast att regeringen, med hjälp av kraftiga styrmedel, bör utveckla en strategi för jordbrukets klimatpåverkan som innefattar alla växthusgaser och tar sikte mot ett framtida klimatneutralt jordbruk. Se nedanstående citat:
”Utveckla en strategi tillsammans med berörda aktörer för jordbrukets klimatpåverkan som innefattar alla växthusgaser och tar sikte mot ett framtida klimatneutralt jordbruk. Dra lärdomar från länder och regioner som redan har tagit steg i detta arbete”
 
”På Irland finns det till exempel ett mål att minska jordbrukets utsläpp med 25 procent till 2030 jämfört med 2018. Danmark planerar att införa en utsläppsavgift i jordbruket för att nå målet om att minska nettoutsläppen från jord- och skogsbruket med 55–65 procent till 2030 jämfört med 1990”
 

KÄLLOR

Klimatpolitiska rådets rapport 2024
https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2024/05/klimatpolitiskaradetsrapport2024.pdf

”Over 80% of the European Union’s Common Agricultural Policy supports emissions-intensive animal products”
https://www.nature.com/articles/s43016-024-00949-4

”CAP beneficiaries as from 1 January 2021, representing 31% of the total EU budget”
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen