Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Kött- och sockerlobbyn styr regeringens livsmedelspolitik

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

Folkhälsan och miljön i Sverige är starkt beroende av matpolitiken. Men regeringens tillsättning av Livsmedelspolitiska rådet, med stark dominans av kött- och sockerindustrin, väcker starka farhågor. För att möta de stora utmaningarna gällande folkhälsa och miljö krävs en radikal omställning mot en växtbaserad, hälsosam och klimatsmart kost. Därför borde rådet i stället präglas av högt kvalificerade vetenskapspersoner med expertis inom dessa områden.

Nuvarande sammansättning, med representanter från Arla Foods, HK Scan, Lantmännen, Kronfågel, Santa Maria, Orkla, Cloetta, Pågen, Spendrups, LRF, Coca Cola och Livsmedelsföretagen, riskerar att leda till beslut som gynnar kött- och sockerindustrins intressen snarare än folkhälsan och miljön. I stället borde rådet bestå av oberoende experter med gedigen vetenskaplig bakgrund inom nutrition, folkhälsa, miljövetenskap och hållbar livsmedelsproduktion.

Att öka den svenska livsmedelsproduktionen är visserligen angeläget för livsmedelssäkerheten. Men i en krissituation är det inte kött och socker som vi kommer att äta, utan billiga och näringsrika alternativ som säd, baljväxter och rotsaker. Att fokusera på en växtbaserad kost är därför helt centralt för krisberedskapen.

Köttlobbyn och sockerlobbyn styr livsmedelspolitiken
Köttlobbyn och sockerlobbyn styr livsmedelspolitiken

Regeringen har en skyldighet att sätta folkhälsan och miljöns bästa i första hand. Att tillsätta ett Livsmedelspolitiskt råd med en sådan obalanserad sammansättning strider mot detta ansvar. Det är dags att lyssna på vetenskapen och sätta kurs mot en hållbar framtid med en växtbaserad kost i centrum.

Jonas Norberg


KÄLLA

Regeringens tillsättning av Livsmedelspolitiska rådet
https://www.regeringen.se/artiklar/2024/03/livsmedelsstrategin-2.0-tema-for-forsta-motet-med-livsmedelspolitiska-radet

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen