Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Hälsa

Växtbaserad mat är bra för hälsan

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket fastslår att dagens livsmedelskonsumtion är en av de största orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige. 

Växtbaserad mat främjar hälsan på flera sätt. En kost baserad på växter, inklusive frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär, är känd för att vara exceptionellt hälsosam.

Aktuell forskning indikerar att en växtbaserad kost signifikant kan minska risken för olika sjukdomar, såsom vissa typer av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ2.

Dessutom är det viktigt att notera att djurindustrin, utöver dess påverkan på hälsa, också är kopplad till virusmutationer och extrem användning av antibiotika som orsakar antibiotikaresistens, vilket utgör ett betydande hot för folkhälsan.

Hand med grönskaker som fingrar
En kost baserad på växter, inklusive frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär, är känd för att vara exceptionellt hälsosam.

American Dietetic Association: Välplanerad vegansk kost är nyttig för alla stadier i livet

Den största organisationen för närings- och kostprofessionella i USA, American Dietetic Association, fastslår att en välplanerad vegansk diet är hälsosam, näringsmässigt tillräcklig och kan ge hälsofördelar vid förebyggande och behandling av vissa sjukdomar. Den är lämplig för individer under alla livsstadier, inklusive graviditet, amning, spädbarnsålder, barndom och ungdom, samt för idrottare.

Läs mer under varje kategori för mer information och källor:KÄLLOR

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket fastslår att dagens livsmedelskonsumtion är en av de största orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/februari/nationella-mal-foreslas-for-en-halsosam-och-hallbar-livsmedelskonsumtion/

Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets
”It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19562864/

Läs våra relevanta artiklar här

Rulla till toppen