Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Vår vision och vårt uppdrag​

Vi strävar efter att bidra till en värld där alla djur lever fritt i sin naturliga miljö. Huvuddelen av landytan i Sverige och globalt kommer då at bestå av orörd natur med en mycket hög biologisk mångfald och en växtlighet som binder enormt mycket koldioxid i marken.

Vi uppnår detta genom att:

  1. Utveckla denna vetenskapliga webbaserade plattform Hållbart Matsystem. 
  2. Delta i debatter, föreläsningar och annan opinionsbildning. 
Rulla till toppen