Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Livsmedelspriser

Växtbaserad mat har en gynnsam inverkan på livsmedelspriserna och detta av flera skäl. För det första är växtbaserad mat fördelaktig för miljön, hälsan och djurvälfärden. Samtidigt leder övergången till växtbaserad kost till lägre livsmedelspriser. Detta fenomen kan förklaras genom att växtbaserad mat kräver betydligt mindre jordbruksmark jämfört med animalisk matproduktion.

För att framställa animalisk mat krävs omfattande arealer för betesmark och foderodlingar. Enligt en studie från University of Oxford krävs det exempelvis 16 gånger mer jordbruksmark för att producera ett kilo nötkött jämfört med ett kilo linser. Genom att övergå till en växtbaserad kost frigörs betydande landområden som tidigare användes för animalisk matproduktion. Dessa områden kan nu omvandlas för att odla livsmedel direkt för mänsklig konsumtion, vilket ökar tillgängligheten och mångfalden av matresurser.

Växtbaserad mat har en gynnsam inverkan på livsmedelspriserna och detta av flera skäl.

Därmed blir övergången till växtbaserad mat inte bara en vinnande strategi för miljön, hälsan och djur, utan den kan också aktivt bidra till att stabilisera och eventuellt minska livsmedelspriserna genom en mer effektiv och resurseffektiv användning av jordbruksmark.

När efterfrågan på jordbruksmark minskar kommer också priset på jordbruksmark och mat att aktivt minska. Växtbaserad mat är dessutom mer effektiv att producera än animalisk mat. Det krävs mindre vatten, energi och resurser att odla växter än att föda upp djur. Detta gör att växtbaserad mat är mer hållbar och aktivt bidrar till att minska klimatförändringarna.KÄLLOR

Poore, M., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through better production practices. Science, 360(6392), 987-992.

Läs våra relevanta artiklar här

Rulla till toppen