Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Biologisk mångfald - övriga djur och växter

Mänsklighetens påverkan på planeten har orsakat en dramatisk minskning av den globala biomassan med cirka 50 procent. Denna nedgång kan främst tillskrivas skogsskövling och fiske, samt andra människoskapade påverkansfaktorer.

Särskilt inom haven har mänskligt fiske haft förödande konsekvenser. Enligt rapporten ”The biomass distribution on Earth” har 85 procent av fiskbestånden och 90 procent av stora fiskar, såsom tonfisk och hajar, utplånats.

Dessutom har nästan hälften av jordens skogar försvunnit. Sedan 1970 har biomassan hos fiskar, amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur drabbats särskilt hårt och minskat med hela 58 procent. Denna alarmerande trend fortsätter att accelerera och är ett direkt resultat av mänsklighetens fortsatta påverkan på ekosystemen.

Mänsklighetens påverkan har minskat den globala biomassan med cirka 50 procent.

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen