Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Plant Based Treaty

Plant Based Treaty uppmanar individer, grupper, företag och städer att ansluta sig till detta upprop och sätta press på nationella regeringar att förhandla om ett internationellt Plant Based Treaty som komplement till FN:s klimatkonvention.

Detta fördrag placerar livsmedelssystemet i centrum för att bekämpa klimatkrisen och syftar till att motverka nedbrytningen av livsviktiga ekosystem som orsakas av världens animalieproduktion. Fördraget främjar en övergång till en hälsosam och hållbar växtbaserad diet som skyddar och återställer ekosystem och biologisk mångfald.

Plant Based Treaty har tre centrala principer: avstå, omdirigera och återställa

  • Avstå innebär att det inte ska ske några ytterligare negativa förändringar av markanvändning, utarmning av ekosystem eller avskogning för djuruppfödning.
Plant Based Treaty placerar livsmedelssystemet i centrum för att bekämpa klimatkrisen.
  • Omdirigera innebär en aktiv övergång från djurbaserat till växtbaserat livsmedelssystem.
  • Återställa innebär aktivt återställande av viktiga ekosystem, särskilt restaurering av skogar och återförvildande av landskap.

Det räcker inte med att bara fasa ut fossila bränslen. Animalieproduktion är en av de drivande krafterna bakom den skenande globala uppvärmningen, liksom omfattande förlust av biologisk mångfald, storskalig avskogning, utrotning av arter, vattenförbrukning, markförstöring och döda zoner i haven.KÄLLA

Plant Based Treaty
https://plantbasedtreaty.org/

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen