Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Däggdjur

Studien ”The global biomass of wild mammals” publicerad i februari 2023 visar att vilda däggdjur bara utgör 6 procent av alla däggdjur. Resterande 94 procent utgörs av våra domesticerade djur och människor.

De vilda däggdjuren trängs undan av djurindustrin. Tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och foderproduktion, enligt Greenpeace. Detta leder till enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt ökar den globala köttkonsumtionen mycket snabbt. Enligt The global biomass of wild mammals utgörs däggdjuren på jorden idag av:

  • 20 miljoner ton vilda landlevande däggdjur
  • 40 miljoner ton vilda vattenlevande däggdjur
  • 390 miljoner ton människor
  • 630 miljoner ton lantbruksdjur
Vilda däggdjur utgör bara 6 procent av alla däggdjur. Resterande 94 procent utgörs av våra domesticerade djur och människor.

Studien gör bedömningen att den totala biomassan av vilda landlevande däggdjur är cirka 20 miljoner ton. Det är BARA 3 kilo per person på jorden! De största bidragsgivarna till den biomassan är stora växtätande djur som hjortar, vildsvin och afrikanska elefanter.

Den totala biomassan av vilda marina däggdjur uppskattas till cirka 40 miljoner ton. Valar med barder utgör mer än hälften av denna massa.

Den totala biomassan av däggdjur på jorden är cirka 1060 miljoner ton, inklusive boskapsdjur och människor. Kor är de mest betydande bidragsgivarna, med en biomassa på 420 miljoner ton. Människor står för 390 miljoner ton.KÄLLOR

The global biomass of wild mammals
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204892120

”Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/skog/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog/

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen