Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Biologisk mångfald

De vilda ryggradsdjuren, inklusive fåglar, fiskar, däggdjur, groddjur och kräldjur, har i genomsnitt minskat med 69 procent sedan 1970, enligt WWF. Detta är ett alarmerande tecken på att köttindustrins markanvändning är det största hotet mot naturen och den biologiska mångfalden på land.

Greenpeace uppger att tre fjärdedelar av all jordbruksmark används till boskapsuppfödning och foderproduktion. Detta leder till skogsskövling och skapar enorma monokulturer.

Den globala köttkonsumtionen ökar tyvärr snabbt. Detta sätter press på markresurserna och bidrar till ytterligare förlust av biologisk mångfald.

Ett växtbaserat livsmedelssystem främjar den biologiska mångfalden eftersom det kräver mindre mark jämfört med ett animaliebaserat system. Detta beror på att växter kan användas direkt som föda, medan djur behöver födas upp på växter.

_0daa0897-9d96-4ca2-89d1-4d4cc3f3cb17
Tre fjärdedelar av all jordbruksmark används till boskapsuppfödning och foderproduktion.

Tränger undan de vilda djuren

Vårt globala fotavtryck är för stort. Enligt WWF lever vi som om vi har 1,7 planeter. I Sverige är situationen ännu värre, vi lever som om vi har fyra jordklot.

Konsumtionen av kött och mjölk slukar enorma mängder naturresurser och tränger undan de vilda djuren.

Situationen är akut. Studien ”The global biomass of wild mammals” visar att vilda däggdjur endast utgör 6 procent av alla däggdjur. Resterande 94 procent utgörs av våra domesticerade djur och människor.

Vi skriver mer om biologisk mångfald här:

2022 signerade nästan alla världens länder i ett globalt ramavtal för att skydda 30 procent av planetens yta fram till 2030. Detta mål är en del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av världsledare 2015. Agendan syftar till att främja hållbar utveckling i alla världens länder senast 2030.KÄLLOR

 
Living Planet Report 2022
” Årets rapport visar att populationer av vilda ryggradsdjur i snitt har minskat med 69% sedan 1970″
https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
 
The global biomass of wild mammals
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204892120
 
”Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald.”
https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/skog/5-tips-for-att-radda-amazonas-regnskog/
 

30 procent av världens yta ska skyddas till 2030
https://www.omvarlden.se/nyheter/vi-har-slutet-ett-fredsavtal-med-naturen

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen