Hållbart Matsystem

Hållbart Matsystem

Livsmedelsstrategin 2030

Den nationella livsmedelsstrategin, som sträcker sig till 2030 och utformades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, syftar till att öka svensk animalieproduktion genom sänkta produktionskostnader via ett mer flexibelt djurskydd.
Hållbart Matsystem kräver en omedelbar revidering av den nationella livsmedelsstrategin med målet att transformera Sverige till en ledande nation inom klimatsmart och växtbaserat jordbruk senast 2030.
Livsmedelsstrategin syftar till att öka svensk animalieproduktion

Citat från ”En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobboch hållbar tillväxt i hela landet”

“Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas bl.a. genom ökad produktivitet för att möjliggöra ökad produktion.” (sidan 52)

“Regeringen anser att arbetet med att förenkla reglerna och att öka flexibiliteten kring djurhållningen bör fortsätta. Regeringen avser att ge Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att se över sina föreskrifter i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt.” (sidan 57)

Sveriges nuvarande livsmedelsstrategi, med sikte på 2030, initierades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under deras regeringstid 2014-2018. Strategin utformades i samråd med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, vilket resulterade i en bred politisk överenskommelse som står fast oavsett vilka politiska partier som sitter i regeringen.


KÄLLOR

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
https://www.regeringen.se/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen