Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Om oss

Hållbart Matsystem utgör en plattform som samlar vetenskaplig information om de många fördelarna med växtbaserad mat. Vi uppmanar alla intresserade att aktivt sprida denna information.

Växtbaserad mat innehar en mängd fördelar för både miljön och hälsan. Den kan effektivt bidra till att minska miljöpåverkan, främja hälsa, återställa biologisk mångfald, minska djurens lidande, öka livsmedelssäkerheten och gynna ekonomin.

Vi följer noggrant politiska åtgärder och framväxande teknologier inom området. Vårt övergripande mål är att höja medvetenheten och stödja en omställning till hållbara och växtbaserade matsystem.

Linda Lindström och Jonas Norberg

Rulla till toppen