Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

EU:s subventioner till jordbruk

Hållbart Matsystem förespråkar att köttsubventionerna avskaffas.

En fjärdedel av EU:s totala budget går till klimatskadliga djurprodukter

En ny studie publicerad i Nature ”Over 80% of the European Union’s Common Agricultural Policy supports emissions-intensive animal products” avslöjar att en fjärdedel av EU:s totala budget slösas bort på klimatskadliga djurprodukter. Denna rapport belyser en djupgående motsättning mellan EU:s hållbarhetsmål och den verkliga politiken.

Studien visar att 82 procent av EU:s jordbruksstöd, som totalt utgör nästan en tredjedel av hela budgeten, används till att subventionera produktion av kött, mejeriprodukter och ägg. Dessa produkter orsakar i sin tur en svindlande 84 procent av de växthusgasutsläpp som kopplas till EU:s matproduktion.

EU:s subventioner till djurindustrin underminerar flagrant (omöjliggör i praktiken) tre av EU:s centrala klimatåtaganden:

EU:s jordbruksstöd
25 % av EU:s totala budget går till klimatskadliga djurprodukter.
    1. Europeiska gröna given: Strävar efter klimatneutralitet till 2050 och inkluderar hållbara livsmedelssystem som en viktig komponent.
    2. Strategin från jord till bord: En del av Europeiska gröna given, den betonar minskning av växthusgaser och förbättring av livsmedelshållbarheten.
    3. Parisavtalet: EU har förbundit sig att minska växthusgasutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen, vilket motsägs av de omfattande subventionerna till högemissionsdjurhållning.

KÄLLOR

”Over 80% of the European Union’s Common Agricultural Policy supports emissions-intensive animal products”
https://www.nature.com/articles/s43016-024-00949-4

”CAP beneficiaries as from 1 January 2021, representing 31% of the total EU budget”
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen