Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Klimatkampanj om växtbaserad mat behövs i Stockholm

Publicerad i flera dagstidningar.  

Klimatsituationen är akut. Oktober 2023 var den varmaste oktober globalt som någonsin uppmätts, enligt EU:s klimatorgan Copernicus. Djurindustrin har betydande inverkan på klimatförändringen. Därför bör kommunpolitikerna i Stockholm starta en stor informationskampanj om fördelarna med växtbaserad mat.

I Sverige har det i år fallit stora mängder regn som orsakat översvämningar. Dricks- och avloppsvattnet har påverkats i flera kommuner, enligt SOS Alarm.

Kommunerna fokuserar nu mer på klimatanpassning. Men hur mycket kommuniceras det egentligen om de bakomliggande orsakerna och de vardagliga insatserna som kan bidra till att tackla problemet?

En stor informationskampanj behövs om fördelarna med växtbaserad mat i Stockholm.

FN:s rapport ”Livestock’s Long Shadow” tydliggör att djurhållningen utgör en av de främsta orsakerna till de mest akuta miljöproblemen, inklusive klimatförändringar. Rapporten understryker att enorma mängder växthusgaser, såsom metan, koldioxid och lustgas, släpps ut i atmosfären som en direkt följd av djurhållningens omfattande verksamhet. Dessutom driver djurindustrin på avskogning och förlust av biologisk mångfald vilket vidare bidrar till klimatförändringen.

När det gäller skolor och hållbarhetsrelaterade universitetsprogram nämns och studeras i viss mån klimatkonsekvenserna av kött-, mjölk- och äggindustrin. Men vi kan inte vänta på att framtida generationer ska lösa problemen som måste lösas nu.

Kommunpolitikerna i Stockholm bör utbilda vuxna om att deras vardagliga matvanor har stora globala klimateffekter, eftersom detta är ett viktigt steg för att förändra beteenden och minska problemen. En kommunal informationskampanj om mat- och klimat bör upplysa om:

  • Klimatpåverkan från kött, mjölk och ägg i relation till proteinrika baljväxter
  • Positiva effekter av en övergång till klimatsmart växtbaserad kost för miljön och hälsan
  • Hur en kommuninvånare kan byta till en växtbaserad vardag

Det är hög tid att agera mot den akuta klimatkrisen. Genom att initiera och stödja en omfattande klimatkampanj om fördelarna med växtbaserad mat kan kommunpolitikerna i Stockholm inspirera invånarna att göra medvetna matval.

Maria Occurie, Linda Lindström och Jonas Norberg


KÄLLOR

EU:s klimatorgan Copernicus
https://climate.copernicus.eu/copernicus-october-2023-exceptional-temperature-anomalies-2023-virtually-certain-be-warmest-year
https://www.omvarlden.se/nyheter/2023-ar-det-varmaste-aret-hittills-brattom-infor-cop-28

Uppsala Universitet: 21 september 2023 var det varmaste dygnet på 300 år
https://www.geo.uu.se/nyheter/?tarContentId=1068012

Översvämningar och vattenbrist
https://www.sosalarm.se/om-oss/pressrum/nyheter/2023/oversvamningar-och-vattenbrist/

FN:s rapport “Livestock’s Long Shadow”
“The livestock sector emerges as one of the top two or three most significant contributors to the most serious environmental problems, at every scale from local to global. The findings of this report suggest that it should be a major policy focus when dealing with problems of land degradation, climate change and air pollution, water shortage and water pollution and loss of biodiversity”
https://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf

Rulla till toppen