Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets nationella kostmål 2024

Sveriges nya kostmål, framtagna av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, har potential att årligen rädda tusentals liv och förbättra miljön. Sveriges ohållbara matkonsumtion ökar risken för allvarliga sjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes samt står för 20 procent av de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

Myndigheterna gör bedömningen  att ungefär 14 000 dödsfall per år kan kopplas till vad vi äter, vilket motsvarar 15 procent av samtliga dödsfall i Sverige och den årliga kostnaden för fetma beräknas till 125 miljarder kronor.

Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets kostmål ska stödja folkhälso- och hållbarhetsarbetet hos myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

De ny nationella mål innefattar bland annat:

  • Öka konsumtionen av grönsaker, baljväxter, rotfrukter, frukt och bär med 50 procent till 2035.
  • Dubbla konsumtionen av fullkorn till 2035.
  • Minska köttkonsumtionen med 30 procent till 2035.
Svenskarna bör växla över till växtbaserat
Svenskarna bör växla över till växtbaserat

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen