Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Kor

Uroxen

Uroxen är förfader till dagens kor och tjurar. Denna art av oxdjur hade en stor och kraftfull kroppsbyggnad och var spridd över södra Sverige, Europa, Asien och Nordafrika. Dessa imponerande varelser trivdes i varierande habitat, såsom skogar, öppna slätter och skogbeklädda områden.

Tjurarna kunde nå en imponerande mankhöjd på 1,8 meter, medan korna var något kortare med en höjd på 1,55 meter. De största individerna av uroxarna kunde väga upp till 1 000 kilo. Deras karakteristiska meterlånga horn och korta, svartbruna päls täckte deras kroppar.

Tyvärr avslutades denna art då den sista kända uroxen, en ko, dog år 1627 i Jaktorówskogen i Polen. Forskare inom European Rewilding Network hoppas dock på att återinföra uroxen till Europa, där den kan spela en enormt viktig roll i att återställa den biologiska mångfalden i skogar och gräsmarker. Detta projekt strävar efter att skapa en balanserad och naturlig miljö med hjälp av dessa imponerande djur.

Kor liten
Inom mjölkindustrin utnyttjas oerhört sönderavlade kor på ett mycket grymt och oetiskt sätt.

Mjölkkor

Inom mjölkindustrin utnyttjas oerhört sönderavlade kor på ett mycket grymt och oetiskt sätt. Dessutom visar statistik från Jordbruksverket att en ko idag mjölkar 50 procent mer än för 40 år sedan.

Kor är smarta och känsliga individer som har ett stort behov av närhet och social stimulans. De kommunicerar genom kroppsspråk och ljud, och de har starka band till sina familjemedlemmar. Trots detta tvingas de inom mjölkindustrin leva i extremt enformiga förhållanden i en enormt trång och mycket smutsig miljö.

År 2022 fanns det i Sverige 296 543 mjölkkor som tillbringade över 90 procent av sin tid inomhus, trots att mjölkreklam ofta framställer dem som utomhusdjur.

För att kor, liksom vi människor, ska kunna producera mjölk måste de föda kalvar. Tyvärr skiljs kalvarna från sina mödrar kort efter födseln, vilket leder till stark stress och trauma, både för kalvarna och korna.

Den nyfödda kalven placeras ofta i en 1 kvadratmeter stor ensambox och lever isolerade under sina första två månader. Tjurkalvar, som inte kan användas för mjölkproduktion, dödas vid 18 månaders ålder. De får aldrig gå ute och andas den friska utomhusluften.

Kon utsätts för insemination redan vid 15 månaders ålder och är dräktiga i 280 dagar. Intervallet mellan kalvningar är sedan i genomsnitt 13,2 månader. Av lönsamhetsskäl får hon endast leva omkring 5 år, då hennes mjölkproduktion minskar. Trots att kor kan leva upp till 25 år, avslutas hennes liv för att upprätthålla ekonomisk vinning.

Mjölkproduktionen är en mycket industrialiserad process, där kor avlats för en extremt hög produktion. År 2022 mjölkade en svensk ko i snitt hela 10 917 kilo per år. Juverinflammation är vanligt förekommande. Runt 60 procent av nötköttet i butiker härstammar från tjurkalvar och uttjänta mjölkkor.

Vid slakt bedövas kon med ett skott i pannan från en bultpistol. Därefter skärs halsen upp, på den levande kon, för att hon ska förblöda. Hennes kalvar möter samma öde om de inte tvingas in i systemet som nya mjölkkor.

Dikor

Mjölkkor används främst för att producera mjölk, medan dikor är avsedda för köttproduktion.

Dikornas huvudsakliga uppgift är att föda upp kalvar som växer oerhört snabbt, vilket optimerar köttproduktionen för maximal ekonomisk effektivitet. Kalvarna diar sin egen mamma istället för att människor tar hennes mjölk. En ko som enbart har sin egen kalv benämns som diko, medan en diko som tar hand om både sin egen kalv och andra kalvar som diar också kallas amko.

Statistik från år 2022 visar att det fanns 213,102 dikor i Sverige som användes för köttproduktion.
KÄLLOR

Fakta om uroxen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uroxe

Forskare inom European Rewilding Network hoppas att uroxen kan återvända till Europa och spela en viktig roll i att återställa den biologiska mångfalden i europeiska skogar och gräsmarker
https://www.atlasobscura.com/articles/aurochs-rewilding

Fakta om svensk mjölkproduktion
https://djurrattsalliansen.se/djurens-situation/livsmedel/mjolk

En ko idag mjölkar 50 procent mer än för 40 år sedan
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2023/02/01/fascinerande-fakta-om-mjolkkor-mjolkforetag-och-mjolkproduktion-de-senaste-40-aren-2

I Sverige fanns 296 543 stycken mjölkkor år 2022
https://jordbruksverket.se/download/18.2a5bd7eb188fa97ada65a69f/1688039292751/Marknadsrapport-animalieprodukter-utvecklingen-tga.pdf (sidan 15)

”Intervallet mellan kalvningar är i genomsnitt 13,2 månader”
”2022 mjölkade en svensk ko i snitt hela 10 917 kilo per år”
http://www.juverportalen.se/om-juvret/statistik-mjoelkproduktion

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen