Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Fiskar

Fiskar är kännande och intelligenta djur

Fiskar är känsliga djur som har unika personligheter och ett avancerat nervsystem som möjliggör starka upplevelser av smärta, lidande och glädje. Deras imponerande mentala kapacitet inkluderar förmågorna att lära sig nya saker, minnas tidigare händelser, samarbeta och lösa komplexa problem. Se Fiskarnas Universum på Vetenskapens värld.

De uttrycker sig genom många olika kommunikationsmetoder, såsom ljud, visuella signaler (till och med dans) samt elektriska eller kemiska signaler. Vissa fiskar bygger bon och använder redskap som exempelvis stenar för att krossa saker.

Med över 30 000 olika arter utgör fiskar den mest artrika gruppen bland ryggradsdjuren. De lever i världens alla hav och friska vattendrag. En av de mest imponerande representanterna för fiskar är valhajen. Den kan i bästa fall bli närmare 20 meter lång, väga 36 ton och bli 150 år gammal.

Fiskar liten
En av de mest imponerande representanterna för fiskar är valhajen.

Vi härstammar från fiskar

I Kina har forskare nyligen gjort ett sensationellt fynd av käkförsedda fiskar som är nästan 440 miljoner år gamla. Dessa fiskar är våra äldsta kända förfäder med tänder. Fiskar genomgick en rad evolutionära förändringar som ledde till att de kunde ta sig upp på land och ge upphov till groddjur, reptiler och däggdjur, inklusive människor.

Lidandet på grund av fiske är enormt

Mänskligt fiske har haft förödande konsekvenser för fiskarna i haven. Enligt rapporten ”The biomass distribution on Earth” har 85 procent av fiskbestånden och 90 procent av stora fiskar, såsom tonfisk och hajar, utplånats av människor. Varje år dödas enormt många fiskar, cirka 89,5 miljarder individer (enligt FN fiskas årligen 179 miljoner ton fisk och här förutsätts att en fisk i snitt väger 2 kilo), främst inom det kommersiella fisket men även inom nöjesfisket. Dessa fiskar utsätts för en extremt plågsam död.

Fiskar som dras upp från djupt vatten, som vid bottentrålning, utsätts för ett så snabbt tryckfall att deras inre organ kollapsar. De som överlever färden upp till ytan kvävs långsamt i luften, kläms ihjäl under trycket av andra fiskar eller blir rensade medan de fortfarande lever. Inom nöjesfisket skär krokar och garn sönder fiskarnas munnar och andningsorgan, på ett ohyggligt brutalt sätt.

Genom att äta en växtbaserad kost och behandla fiskar med respekt kan vi bidra till en betydligt mer hållbar, etisk och djurvänlig värld.KÄLLOR

I Vetenskapens värld – ”Fiskarnas universum” berättar forskare att fiskar kan bli deprimerade och att de har olika personligheter
https://www.havet.nu/fiskar-har-personligheter

Fiskarnas universum
https://www.svtplay.se/video/edPgyNB/fiskarnas-universum

The biomass distribution on Earth
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen