Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Tysklands köttskatt: Ett föredöme för Sverige att följa

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

En köttskatt kan rädda många liv i Sverige. Tyskland planerar att införa en skatt på kött, charkprodukter och slaktbiprodukter, vilket nyligen tillkännagavs av jordbruksminister Özdemir inför Förbundsdagen.

Denna åtgärd är ett tydligt steg i rätt riktning, och det är hög tid för Sverige att följa detta exempel. Genom att använda intäkterna från en köttskatt för att minska momsen på baljväxter kan vi främja en hälsosam och hållbar kosthållning.

Rädda liv och bekämpa klimatkrisen
Förra veckan lanserade Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten nya kostmål som syftar till att öka konsumtionen av baljväxter med 50 procent fram till 2035 samtidigt som köttkonsumtionen ska minska med 30 procent. Dagens kostvanor orsakar nämligen årligen cirka 14 000 dödsfall, främst relaterade till sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och olika former av cancer.

Tyskland inför köttskatt
Tyskland planerar att införa en skatt på kött, charkprodukter och slaktbiprodukter.

Baljväxter är 70 gånger mer klimatsmarta än svenskproducerat nötkött, enligt RISE klimatdatabas för livsmedel. 

Hög tid för politiker att agera
Genom att styra konsumtionen mot växtbaserade proteinkällor kan vi förbättra folkhälsan och bekämpa klimatkrisen. Det är hög tid för politiker att börja agera – låt oss införa en köttskatt och göra Sverige till ett föregångsland inom hållbar matkonsumtion.

Linda Lindström och Jonas Norberg, Hållbart Matsystem


KÄLLOR

Tysk minister tillkännager köttskatt
https://www.iamexpat.de/lifestyle/lifestyle-news/german-minister-announces-plan-excise-tax-meat

Köttskatt i Tyskland
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neue-ampel-steuer-geplant-dieser-preis-schock-droht-beim-fleisch-87074014.bild.html

Enligt RISE klimatdatabas orsakar svenskt nötkött ungefär 70 gånger mer växthusgaser än bönor
https://www.ri.se/sites/default/files/2024-01/RISE%20%C3%96ppna%20listan%202.2%202023.pdf

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/februari/nationella-mal-foreslas-for-en-halsosam-och-hallbar-livsmedelskonsumtion/

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen