Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Gott nytt växtbaserat år!

Debattartikeln är publicerad i flera tidningar.

Med 2024 i antågande och vintermörkret som tynger Stockholm, finner vi en strimma av ljus i den senaste statistiken från Jordbruksverket och SCB, där köttkonsumtionen i Sverige fortsätter att minska.

Under de tre första kvartalen av 2023 har köttkonsumtionen minskat med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Om denna nedåtgående trend håller i sig kommer köttkonsumtionen för hela 2023 att understiga 79 kilo per person, vilket vore första gången på över 20 år.

Särskilt noterbart är de betydande minskningarna i konsumtionen av ägg, med hela 11,6 procent, följt av gris, med en minskning på 4,4 procent. Dessa trender är inte bara bra för miljön utan även för vår hälsa. 

Enligt Världscancerfonden finns det starka bevis för att konsumtion av rött eller processat kött orsakar tjock- och ändtarmscancer. Deras råd är att vi bör äta mycket fullkorn, grönsaker, frukt samt baljväxter som bönor och linser.

Gott nytt växtbaserat år!

I somras fick vi även nya Nordiska näringsrekommendationer som förespråkar en övervägande växtbaserad kost av både hälsoskäl och med tanke på miljön.

För att uppnå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet, som Sverige förbundit sig till, måste vi rikta in oss mot en mer hållbar livsstil. Utan en övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem kommer vi att stå inför svårigheter att uppfylla dessa mål.

Nu när 2024 snart är här, är det hög tid att överväga en övergång till en växtbaserad livsstil. Att fortsätta att exploatera extremt sönderavlade djur är varken hållbart eller moraliskt. Vi önskar alla invånare i Stockholm ett gott nytt växtbaserat år!

Linda Lindström och Jonas Norberg


KÄLLOR

Rekordlåg köttkonsumtion i Sverige
https://www.hallbartmatsystem.se/rekordlag-kottkonsumtion-i-sverige/

Världscancerfonden om kött och växtbaserad mat
https://www.hallbartmatsystem.se/cancer/

Nordiska näringsrekommendationer
https://www.hallbartmatsystem.se/nordiska-naringsrekommendationer/

Agenda 2030
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/

Parisavtalet
https://www.naturvardsverket.se/parisavtalet

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen