Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Kommunpolitikerna i Sverige bör ta efter Oslos gröna skolrevolution

Publicerad i flera dagstidningar.   

Oslo har tagit ett stort steg mot en mer hälsosam, djurvänlig och hållbar framtid genom att anta ambitiösa riktlinjer för växtbaserad mat i skolor och kommunala verksamheter. Denna banbrytande satsning är en förebild för andra kommuner att följa och har potential att påverka positivt på flera samhällsnivåer.

En av de mest kraftfulla åtgärderna är beslutet om att införa minst tre köttfria dagar i veckan i samtliga kommunens matsalar. Detta är inte bara bra för miljön, med minskad klimatpåverkan från köttproduktion, utan det ger också eleverna möjlighet att utforska en varierad växtbaserad mat med många hälsofördelar, speciellt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Vidare är beslutet att alltid ha ett varmt veganskt alternativ när varm mat serveras en välkommen förändring som visar kommunens engagemang för att inkludera alla elever och deras olika kostpreferenser oavsett religion eller filosofi. Detta främjar kulturell mångfald och respekt för olika livsstilar.

Kommunpolitikerna i Sverige bör ta efter Oslos gröna skolrevolution liten
Oslo har tagit ett stort steg mot en mer hälsosam, djurvänlig och hållbar framtid genom att anta ambitiösa riktlinjer för växtbaserad mat i skolor och kommunala verksamheter.

För barn i förskolor och fritidshem i Oslo, kommer maten nu vara köttfri som standard. Detta beslut sänder en stark signal om att utifrån vetenskap prioritera barns hälsa och ge dem möjlighet att vänja sig vid en kost som är bra för både dem och planeten.

För äldre elever kommer införandet av ett gratis, köttfritt mål mat varje dag på gymnasieskolor vara en viktig del av deras utbildning om hållbarhet och hälsa. Det ger också eleverna praktiska möjligheter att välja en mer hållbar kost.

Kommunens åtagande att arbeta med matleverantörer för att främja säsongsmässig och växtbaserad matproduktion är likaså en nödvändig insats för att omvandla hela livsmedelssektorn mot ett mer hållbart och hälsosamt fokus.

Genom att införa krav på regelbunden rapportering om att det serveras växtbaserad mat som standard i kommunala möten och evenemang, skapas transparens och Oslo tar sitt ansvar att arbeta för en grönare framtid.

Oslo har verkligen tagit ett stort steg mot en mer hållbar och hälsosam framtid genom dessa riktlinjer. Det är en förebild för kommunpolitikerna i Norrtälje att ta efter. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för folkhälsan, djuren och en mer hållbar värld.

Linda Lindström och Jonas Norberg


Källor

Handlingsplanen for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo Kommune
https://einnsyn-fillager-api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819837&filnavn=22b833e2a6dc4c72abe9c1e8e8afd009_883134f6d4ae3e135cbc8812510f2055.pdf

Oslo slutar med kött i kommunala förskolor
https://www.dn.se/varlden/oslo-slutar-med-kott-i-kommunala-forskolor

Rulla till toppen