Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Politiker - Skriv under C40 Good Food Cities Declaration

Publicerad i flera dagstidningar.

Kommunerna i Sverige har en unik chans att bli föregångare i kampen för en hållbar planet genom att skriva under C40 Good Food Cities Declaration, som redan signerats av 16 progressiva städer som exempelvis Stockholm, Köpenhamn, Oslo och London.

Good Food Cities Declaration bygger på ”Planetary Health Diet” som är baserad på vetenskaplig forskning som visar att en kost som är rik på växtbaserade livsmedel och är bäst för både människor och planeten.

Städer som signerat deklarationen kommer att arbeta med invånarna för att uppnå en planetär hälsokost för alla kommuninvånare senast 2030. Deklarationen fokuserar på hållbarhet och rättvisa inom livsmedelsproduktion. Den lyfter fram vikten av säker, näringsrik mat och minimering av matsvinn och stödjer ett hållbart växtbaserat jordbrukssystem som gynnar både miljön och människors hälsa.

Kommunerna i Sverige har en unik chans att bli föregångare i kampen för en hållbar planet genom att skriva under C40 Good Food Cities Declaration.

Deklarationen stödjer bönder att ställa om till en mer miljövänlig matproduktion och underlättar för konsumenter att göra hälsosamma och sunda kostval. Genom att ansluta sig till Good Food Cities Declaration får kommunerna verktyg för att öka medvetenheten om hållbara livsmedelssystem. Detta kan uppnås genom att utbilda invånarna om fördelarna med växtbaserad kost samt genom att erbjuda ett brett utbud av vegetabiliska måltider inom offentliga verksamheter.

Good Food Cities Declaration ger dessutom möjligheter till samarbete med andra städer. Det öppnar dörrar till kunskapsutbyte och stärker det globala nätverket för en hållbar och växtbaserad framtid.

Vi uppmanar kommunerna i Sverige att leda vägen mot en grönare och rättvisare värld genom att snarast möjligt skriva under C40 Good Food Cities Declaration.
Linda Lindström och Jonas Norberg


KÄLLOR

C40 Good Food Cities Declaration: How cities are achieving the planetary health diet for all
https://www.c40.org/wp-content/uploads/2022/02/C40-Good-Food-Cities-Declaration_Public-progress-report_Feb-2022.pdf

16 städer har skrivit under C40 Good Food Cities Declaration
https://www.c40.org/accelerators/good-food-cities/

The Planetary Health Diet
https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet

Rulla till toppen