Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Självförsörjning i världen

Ökad självförsörjning genom växtbaserad kost

Globalt sett förbättras självförsörjningen av mat avsevärt genom en övergång till växtbaserad livsmedelsproduktion. Världens befolkning, som idag överstiger åtta miljarder, förväntas fortsätta att växa.

Detta ställer enorma krav på en redan hårt pressad livsmedelsproduktion. För att klara av att producera tillräckligt med mat för alla behöver vi aktivt hitta nya, hållbara metoder.

En av de mest avgörande åtgärderna vi kan vidta är en omställning till växtbaserad livsmedelsproduktion. Detta skulle medföra en rad positiva effekter på den globala självförsörjningen.

Mer mark kan användas för odling till människor

För att producera kött krävs mycket mark och enormt mycket foder. Om vi i stället åt mer vegetabilier skulle vi kunna använda denna mark för att odla mat som kan ätas direkt av människor.

Självförsörjningen av mat globalt förbättras avsevärt vid en övergång till växtbaserad livsmedelsproduktion.
  • I Afrika är marken ofta begränsad och bördig mark är svår att komma åt. En ökad konsumtion av vegetabilier skulle frigöra mark för andra ändamål, till exempel jordbruk, bevarande eller bostadsbyggande.
  • I Asien är befolkningen stor och växer snabbt. En ökad konsumtion av vegetabilier skulle göra det lättare att föda en växande befolkning.
  • I Latinamerika är klimatet lämpligt för att odla vegetabilier. En ökad konsumtion av vegetabilier skulle kunna bidra till att öka matproduktionen i regionen.

Mindre vattenförbrukning

  • Animalierproduktionen är en vattenbov. För att producera ett kilo kött krävs ungefär 15 500 liter vatten. Det är en enorm mängd, särskilt med tanke på att befolkningen på jorden ökar och att tillgången på vatten blir allt mer begränsad.
  • En global omställning till en mer vegetarisk kost skulle kunna bidra till att minska vattenbristen. Vegetabilier kräver betydligt mindre vatten än kött, vilket skulle frigöra stora mängder vatten som i stället skulle kunna användas för att försörja människor med mat och vatten.

Mindre klimatpåverkan

Produktionen av animalier släpper ut växthusgaser. Dels krävs mycket energi för att producera foder till djuren, dels frigörs växthusgaser när djuren betar och när deras gödsel bryts ner. Om vi i stället äter vegetabilier minskar vi klimatpåverkan, vilket är en förutsättning för att vi ska klara framtidens livsmedelsförsörjning.

Minskad risk för sjukdomar

Global självförsörjning av livsmedel är en viktig fråga för att minska risken för hunger och svält. Den globala produktionen av animalier är dock en källa till sjukdomar, till exempel salmonella och campylobacter. Dessa sjukdomar kan spridas till människor och orsaka allvarliga hälsoproblem.

Bättre hälsa

Växtbaserad kost med hela vegetabilier är bra för hälsan. Veganer har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, vissa typer av cancer och övervikt. Detta beror på att växtbaserade livsmedel är rika på fiber, vitaminer och mineraler, och låga på mättat fett och kolesterol. Därför bidrar denna kost till en global hållbar självförsörjning.KÄLLA

Water footprint of food and beverages” (2023) – ungefär 15 500 liter vatten för att producera ett kilo nötkött.

Läs våra relevanta artiklar här

Rulla till toppen