Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Kycklingar

Av alla djur inom djurindustrin är kycklingarna de som förlorat mest. De ruvas inte ens fram av en levande mamma, utan av en äggkläckningsmaskin.

På en typisk kycklinggård kan över 100,000 trångbodda kycklingar traska runt i sina egna exkrementer i enorma, ammoniakstinkande stallar. De lever trångt, med upp till 25 fåglar per kvadratmeter – mindre utrymme än ett A4-ark per fågel.

Under år 2022 placerades 109,58 miljoner kycklingar i trånga lådor och sändes till slakt efter endast 5 veckor i livet. De små dunbollarna hade då förvandlats till groteskt förvuxna fåglar som förtvivlat piplar efter den mamma de aldrig fått känna. Årligen dör över 100,000 kycklingar under den kvävande transporten mot sin oundvikliga död.

Vid ankomst till slakteriet bedövas kycklingarna antingen med gas eller hängs levande upp och ner i fötterna för att sedan bedövas med strömförande vatten innan deras halsar skärs upp.

Kycklingar liten
Av alla djur inom djurindustrin är kycklingarna de som förlorat mest.


KÄLLOR

Sverige ett av fyra EU-länder med mer än 100 000 kycklingar per gård
https://www.djurensratt.se/blogg/sverige-ett-av-fyra-eu-lander-med-mer-100-000-kycklingar-gard

I Sverige dödades 109 580 000 stycken kycklingar år 2022
https://jordbruksverket.se/download/18.2a5bd7eb188fa97ada65a69f/1688039292751/Marknadsrapport-animalieprodukter-utvecklingen-tga.pdf (sidan 31)

”I kycklingfabriken är ingen äldre än fem veckor”
 ”Det är så trångt som 25 kycklingar per kvadratmeter”
“Över 100 000 kycklingar dör varje år under transporten av värme, kyla eller trängsel”
“Kycklingen i köttindustrin kläcks i maskin och får aldrig höra sin mammas röst”

https://djurfabriken.se/kycklingfabriken

Fakta om hur kycklingar dödas
https://www.djurfabriken.se/dodsfabriken

“De andra hålls instängda i trånga lokaler där den höga ammoniakhalten från deras avföring gör att de drabbas av frätskador på bröst och fötter”
https://www.djurensratt.se/blogg/ga-inte-pa-kycklingindustrins-missvisande-reklam

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen