Hållbart Matsystem

Hållbart

Matsystem

Animalier i biodrivmedel

Hållbart Matsystem föreslår att animalier i biodrivmedel förbjuds.

Sverige importerar slakteriavfall i stor skala för att uppfylla reduktionsplikten, som kräver inblandning av ”förnybara” drivmedel i bensin och diesel. Under 2021 bestod hela 68 procent av biodrivmedlen av HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) som (trots det grovt vilseledande namnet) i huvudsak utgörs av slakteriavfall från gris och nötkreatur.

Fakta år 2022 i Sverige

 
  • Andelen biodrivmedel utgjorde 27,5 procent av alla drivmedel
  • Andelen animaliska fetter i HVO var 76 procent
  • Andelen animaliska fetter i biobaserat jetbränsle (biojet) var 56 procent
Animalier i biodrivmedel
Biodrivmedel innehåller mycket animaliskt fett från djurfabriker som orsakar enorm miljöförstörelse.
Biojet och HVO

Det är absolut nödvändigt att fossila drivmedel fasas ut snabbt. Men EU:s mål om att 70 procent av allt flygbränsle ska vara ”grönt” år 2050 väcker oro. En stor del av detta ”gröna” bränsle kommer sannolikt att bestå av slakteriavfall, vilket innebär ökat stöd för den hårt subventionerade djurindustrin.

Djurindustrin mottar redan 82 procent av EU:s jordbruksbudget, trots att den orsakar mycket negativa effekter på miljön, folkhälsan och djuren. Den står för 84 procent av växthusgasutsläppen från matproduktion inom EU, och orsakar en enorm förlust av biologisk mångfald, övergödning, hjärt- kärlsjukdomar, cancer, antibiotikaresistens och ett fruktansvärt lidande för djuren.

Att använda slakteriavfall som flygbränsle förstärker dessa allvarliga problem och subventionerar en ohållbar industri. Slakteriavfall kallas “restprodukt” men utgör i verkligheten en viktig inkomstkälla för djurindustrin, och ökad efterfrågan på detta avfall kommer att leda till ännu mer djurhållning.KÄLLOR

 

Drivmedel 2022, rapport från Energimyndigheten med mycket statistik

“År 2022 ökade andelen biodrivmedel till 27,5 procent. Den ökade andelen förklaras
framför allt av att reduktionsplikten för diesel ökade från 26 procent till 30,5 procent.
Det är också inblandningen av biodrivmedel i diesel som står för den största volymen av
biodrivmedel som används i Sverige. Totalt står de biodrivmedel som blandas in i bensin,
diesel och flygfotogen för 81 procent av de biodrivmedel som använts under 2022.”
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=216291

Läs våra relaterade artiklar här

Rulla till toppen